קולנוע פאר

קולנוע פאר

קולנוע פאר

קולנוע פאר

טופס בקשה להקפאת מנוי

אהלן, קוראים לי

המייל שלי הוא

וברצוני להקפיא את המנוי שלי,

החל מתאריך

ועד תאריך

סיבת ההקפאה:

* שימו לב: במידה וסיבת ההקפאה היא רפואית, יש לצרף אישור רפואי חתום לטופס זה. אני מתחייב להודיע מראש על הארכת הקפאה במידת הצורך (לפחות כ-7 ימים מראש) ידוע לי כי לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית ולא יינתנו זיכויים.

+ הוסף קובץ

ההקפאה תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור כתוב/חתום מטעם המועדון.

הערות נוספות:

שולחים את זה...

קיבלנו את הבקשה שלך, ואנחנו יוצרים איתך קשר לסגור פינות אחרונות ממש או טו טו.